Samfunnsansvar

Norges Håndball Forbund
http://www.handball.no/p1.asp?p=38837

NHF tar samfunnsansvar
I strategien for 2013-2015 heter det at "Norsk håndball skal gjennom sin aktivitet vise et aktivt samfunnsansvar som får anerkjennelse internt og eksternt."
I dette ligger å tilby idrett som helsefremmende tiltak. Vise håndballens mangfold, som en idrett for alle. Finne samarbeidspartnere vi kan identifisere oss med. Vise at våre verdier står for, og kan bidra til en høynet livskvalitet. Inkluderingsbegrepet skal stå sentralt i all vår virksomhet.

På denne bakgrunn har NHF i dag følgende samarbeidspartnere:

Right To Play

Dette er en forlengelse av Olympic Aid som Johann Olav Koss startet etter OL på Lillehammer i 1994. Organisasjonen jobber med å skape en sunn og trygg verden gjennom styrken i lek og idrett. Det gjøres ved å utdanne og styrke barn og unge i vanskeligstilte områder.

Flere kjente håndballprofiler har bidratt til RPT sitt arbeid.

World Wildlife Fund

Er en global miljøorganisasjon. I Norge jobber den for å ta vare på naturen, livet i havet og for å unngå katastrofal klimaendringer.Norges Håndballforbund har valgt å støtte dette arbeidet med å betale årlige klimakvoter, kildesortere avfall og jobbe for å begrense mengden papir som benyttes.

Nest siste lørdag i mars arrangeres Earth Hour der hele kloden samles om å slukke lyset i en time. Dette er et tiltak NHF oppfordrer alle sine klubber, lag og medlemmer til å delta på.

AV-OG-TIL

AV-OG-TIL arbeider for godt alkovett i hverdagen. Bak organisasjonen står politiske partier, offentlige virksomheter, faglige og frivillige organisasjoner. Ved å sette fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre, bidrar AV-OG-TIL til å redusere de uønskede følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.