Aktivitetsgebyr

Styret i Skarnes Håndball fastsetter kontingenten for alle spillere i Skarnes Håndball. Kontingenten for 2014/15 ble på årsmøte 17. juni 2014, bestemt til å være 1250 kr. seriespill, 800 kr. for aktivitetsserien, 500 kr. isbjørnserien. Vi har ingen medlemskontingent.

Aktivitetskontingenten er en av de største inntektskildene til Skarnes Håndball. Denne utgjør ca 30% av våre totale inntekter. For disse pengene kan vi drive en organisasjon for ca 100 barn og ungdom. Hoveddelen av disse pengene går til påmelding av lag og kjøp av drakter og utstyr. Sør-Odal Kommune har innført fritak for hall leie fra og med 01.01.2014. Dette betyr at denne kostnaden nå blir vesentlig lavere enn tidligere år. Skarnes Håndball skal være en klubb for personer på alle nivåer og vi vil jobbe for at alle skal ha glede og nytte av denne idretten.

For spillere født 2001 eller tidligere forfaller kontingenten til betaling den 31. oktober. For spillere født 2002 eller senere forfaller kontingenten til betaling den 30. november.

Skarnes Håndball kontonr er: 1870 24 36075
VIKTIG! Merk betalingen med spillerens navn og fødselsår

Takk
Styret i Skarnes Håndball