Politiattest

Skarnes Håndball er pålagt å hente inn politiattest av de som skal påta seg et oppdrag for idrettslaget.

Ordningen i korte trekk:
• Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Skarnes Håndball, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, avkreves politiattest.
• Kari Irene Indgjerd Holter (leder i foreningen), er ansvarlig for håndteringen av politiattester i Skarnes Håndball.
• Skarnes Håndball fyller ut skjema med formål for politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes elektronisk og formålsskjemaet skal sendes med som et vedlegg. Den frivillige må selv fremvise attesten for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.
• Politiattesten skal bare fremvises, og lagres ikke hos Skarnes Håndball.
• Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, kan ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Den elektroniske søknaden og forklaring finner du her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest.

Behandlingen av en søknad om politiattest kan ta noe tid. Søknad bør sendes i god tid før det aktuelle oppdraget starter. Skarnes Håndball har ikke anledning til å sette person til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming før politiattest er blitt fremvist.

Politiet sender attesten til den aktuelle personen som ordinær post. Når attesten er mottatt må vedkommende fremvise attesten for Skarnes Håndball.

Innhenting av politiattest er gratis.