Om klubben

Skarnes Håndball drives på frivillig basis.

Det vil si at vi er helt avhengige av dugnadsinnsatser.

Vi har eget lotteri, dorullsalg og kakebasarer i tillegg til kioskvakter.